BLI MED BLANDA KORET KOLBOTNKORET

FLERE KORVENNER

Kolbotnkoret har plass til flere nye medlemmer. Her er det plass til dobbelt så mange, så kom!

Vi er et blanda kor med damestemmene sopran og alt, og herrestemmene tenor og bass.

Vi i koret trives godt. Flere av oss har vært med over år. Det er god stemning i koret og det er plass til en god latter.

Vi har med oss en dyktig dirigent, Grigory som heier på oss og løfter oss opp som et kor sangmessig. Vi er veldig fornøyd med å ha Grigory med på laget.

LITT OM SANGENE VI SYNGER

Koret synger kjente popsanger, viser, salmer mv fra norske og utenlandske artister. Og 17 mai-sanger og julesanger.

POSITIV HELSE

Visste du at korsang har en positiv effekt på vår fysiske og psykiske helse. Ja, det reduserer stress og blodtrykk. Gir økt immunforsvar og gledeshormoner. I tillegg gir det økt oksygenopptak og lungekapasitet.

SOSIALT

Vi er korvenner med sanggleden til felles! Vi er en sosial gjeng med sosiale treff og korturer. Mannskoret har også egne sosiale treff. Herrer oppfordres spesielt til å komme. Her er det plass til alle.

KONSERTER

Under våre konserter har vi innslag som blandakor, mannskor og damekor.

Vi har også enkel koreografi og skuespill under enkelte av våre konserter.

NESTE KORØVELSE

Nye korvenner ønskes velkommen til korøvelser i Kolben Kulturhus, 3 etasje og 1 salong på Kolbotn, Nordre Follo. Tirsdager fra kl 18.30 til 21.00. Koret har sommerferie fom 5. juni. Vi starter opp igjen 20 august.

KONSERTER FREMOVER

HØSTEN 2024:

5.12 Julekonsert i Kolbotn Kirke

24.12 Sang under julegudstjenesten i Kolbotn Kirke

VÅREN 2025: Konsert

Kommende aktiviteter for Kolbotnkoret – Nordre Follo

Konserter

Tid Tittel Sted
05.12.2024 19:00 - 20:00 Julekonsert Kolbotn Kirke