Om Kolbotnkoret

Org nr 971 257 830

Epost: post@kkoret.no

web: http://kkoret.no

Facebook: www.facebook.com/kolbotnkoret

Bankgiro: 1614.27.89284

Vipps: #708239

Leder: Anne Bennick
Epost: anne@bennick.no
Telefon: 90574658

Kolbotnkoret i Nordre Follo, øver hver tirsdag i Kolben Kulturhus, Kolbotn 3etg kl 18.30 til 21.00

Hvilket kor er vi, hva vil vi med koret vårt?
Kolbotnkoret er et blanda kor med lange tradisjoner på Kolbotn (Nordre Follo kommune) og i området som ønsker å spre smil og glede blant både medlemmer og medmennesker. Koret er uten religiøs eller politisk tilknytning, og vi er åpne for sangglade og sosiale mennesker uavhengig av kjønn, alder, opprinnelse eller legning som bor i Nordre Follo eller området rundt.
Koret ønsker å være en betydelig kulturbærer i nærmiljøet, som ivaretar tradisjoner og tør strekke seg mot ukjente mål. Vi vil gjennom samarbeid med andre lokale kulturkrefter stadig videreutvikle oss som kor og som mennesker.

Hvem er vi, og hva forventes av oss som medlemmer?
Som medlem av Kolbotnkoret ønsker vi å være engasjerte, positive og inkluderende. Vi tør utfordre oss selv, og tåler usikkerheten lenge nok til å nyte suksessen når vi lykkes.
Koret har en ung, dyktig og engasjert dirigent som gir oss utfordringer på en måte som gjør sangene vi øver på både oppnåelige og hyggelige å framføre.
Driften av koret er basert på at alle medlemmene bidrar til fellesskapet, og at alle respekterer og forholder seg til vedtektene for koret. Det er en selvfølge at alle engasjerer seg og er villige til å ta verv.

Fra våren 2023 er vi i gang med en del nytt materiale i tillegg til et utvalg av de godt og vel 200 vi har i vårt notearkiv. Vi øver i øyeblikket mot en konsert høsten 2023 med bl.a. disse sangene:
En natt forbi (Jan Eggum)
Fix You (from Coldplay)
Fly me to the moon (Bart Howard)
Gabriellas sång (Stefan Nilsson/ Py Bäckman)
I en natt (Bjørn Eidsvåg)
Moon river (Henry Mancini)
Into the night
Månens elev (Anne Grethe Preus)
Summarnatta (Geirr Tveitt/Aslaug Laastad Lygre)
Venner (Halvdan Sivertsen)
Blackbird
Dream a little dream
Good night ladies

Vi gleder oss til å avholde Kolbotnkorets konsert i Kolben 17. oktober 2023 – «Into the night» – dirigent Grigoy Martyushenko.

Kolbotnkoret er i samarbeid med Norges Sangerforbund ett av de første kor i landets som tar i bruk en ny hjemmeside som gir korets medlemmer enkel tilgang på korets program, meldinger, noter, lydfiler og opptak av øvelser og opptredener. Muligheten for øvelse hjemme er altså etablert, men det hyggeligste er selvfølgelig når alle er samlet.