Ukens Smil uke 7

Hei igjen! 😊

Da er det fredag og tid for Ukens Smil igjen. Til tirsdag er det som tidligere nevnt øvelse før kaffepausen og årsmøte etter kaffepausen. 

Grigory har lagt ut programmet for den musikalske delen av øvelsen på hjemmesiden, så i dagens Smil blir det mest informasjon om årsmøtet. Men les alt likevel! Det er nyttig for deg! Håper å se dere alle på årsmøtet, både dere som er nye og dere som har vært i koret en stund!

Valgkomiteen har gjort en kjempejobb med å få fylt opp komiteer og verv! Stor takk til dem!

I Kolbotnkoret er vi avhenge av at alle er med å drifter koret. Derfor mener vi at alle skal ha tilhørighet til en komite eller ha et verv. Du som er helt nye får selvsagt tid til å gå deg til i koret, før du blir spurt om å bidra. Men alle som har vært med i koret en stund, ønsker vi skal bidra. Det er mange oppgaver, både store og små, og alle kan bidra med noe ut fra sin yteevne. Så hvis du er av de som har vært med i koret en stund og fortsatt ikke er med i en komite, ta kontakt med valgkomiteen, så finner de en plass til deg! 

Jeg minner om at det både i korets vedtekter og i korets visjon kommer klart frem at alle må bidra i driften av koret.

Visjonen kan du lese inne på hjemmesiden under fanen «Om oss» – «Om Kolbotnkoret». Vedtektene har vi foreløpig ikke fått lagt inn et sted der alle medlemmer ser dem, men det kommer. 

I dagens Smil finner du dagsorden for årsmøtet 2023. Jeg er ikke helt utlært i bruken av denne siden ennå, så årsberetning for 2022 klarte jeg ikke å få lagt ut. Den kommer på mail i stedet! Vanligvis sender jeg også med regnskap 2022/budsjett 2023, men det var ikke helt ferdig da jeg publiserte Smilet, men du får det så snart det er ferdig. 

Dagsorden for årsmøtet tirsdag 14. februar 2023 i Salong 1, Kolben:

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 

2. Valg av møtedirigent og sekretær/referent, samt to medlemmer til å underskrive møteprotokollen

3. Årsberetning 2022

4. Regnskal for 2022

5. Budsjett for 2023

6. Kontingentfastsettelse

7. Innkomne saker

8. Valg

Tirsdag 21. februar er det vinterferie og ingen øvelse. Da kan du benytte anledningen til å høre på øvefilene som ligger på Hjemmesiden, eller lytte til opptakene Thor har gjort av de siste korøvelsene. Og syng gjerne med!

Husk å melde i fra om du ikke kan komme på en øvelse. Minner om at fravær kan meldes fra inne på hjemmesiden.  Alternativet er å sende en melding  til Thor (977 94 415) eller til meg (905 74 658).

Da ønsker jeg alle en riktig god helg, så sees og høres vi til tirsdag! 🎶🎶

Hilsen fra Anne

❤️ Kolbotnkoret i våre hjerter! ❤️