Ukens Smil uke 8

Hei igjen! 😊

Selv om det er vinterferie til uken og ingen øvelse førstkommende tirsdag, så får du et Smil likevel!

Stor takk til alle som deltok på årsmøtet! Men vi var dessverre langt fra fulltallige og savnet en del medlemmer!

Takk til alle som har sittet i verv og komiteer i året som gikk, og takk til alle som nå er klare til å ta fatt på det nye korårets utfordringer i de forskjellige vervene og komiteene! Det er viktig at vi alle jobber sammen for koret vårt! En ekstra takk til dere som er helt nye i koret, men som likevel er blitt med i verv og komiteer! 

Protokoll fra møtet blir publisert etter hvert.

Grigory og styret jobber hele tiden med planene for koret fremover.

Noen synes kanskje det er tidlig å tenke på 17. mai, men tiden går fort, så her kommer litt info + et spørsmål fra meg:

Kolbotnkoret har lang tradisjon med å delta på 17. maifeiringen på Kolbotn. Programmet har vært at vi synger sammen med speiderne ved flaggheisingen kl 8.00 på Jan Baalsruds plass. Videre deltar vi på bekransningsseremonien, også på Jan Baalsruds plass. Da synger vi to sanger sammen med Kolbotn Gutte- og Pikekorps + en acapellasang. Så forflytter vi oss opp til Høyås bo-og rehabiliteringssenter, der vi spiser hyggelig 17. maifrokost sammen (her kan du ha med ledsager), før vi holder en konsert for beboerne. Det hele er ferdig i tide til å rekke 17. maitoget på Kolbotn. 

I fjor var det egentlig litt for få som stilte opp til 17. maiopptredene våre, så stemmefordelingen var ikke helt god. I år faller 17. mai på dagen før Kristi himmelfartsdag, og med fare for at mange reiser bort, må jeg få en oversikt over hvor mange som kan delta 17. mai, og hvilken stemmefordelingen vi får.

Mitt spørsmål er derfor, og dette gjelder dere alle: Kan du eller kan du ikke delta på 17. mai?

Send meg en tilbakemelding på mail (anne@bennick.no) innen 28/2! 

Det er viktig at alle svarer, så jeg får full oversikt! Jeg må nemlig ta kontakt med 17. maikomiteen på Kolbotn så raskt som mulig for å meddele dem om vi kan stille eller ikke!

Jeg nevnte i et tidligere Smil at vi kanskje skulle ha korkafe sammen med Skikoret i løpet av våren. Det har jeg nå fått bekreftet at ikke blir noe av i denne omgang. 

Vi skal også ha et korseminar på Høyås en lørdag i løpet av vårsemesteret. Vi har ikke fått endelig dato fra Høyås ennå, men de to aktuelle datoene er enten 4/3 eller 6/5. 

Som også tidligere nevnt, prøver vi å få til en liten konsert  «Into the Night» i Sal 2 i Kolben tidlig på høsten. Vi har ikke landet på dato ennå, men høyst sannsynlig blir det rett etter høstferien. Du får beskjed så snart dato er klar. 

Da ønsker jeg alle en riktig fin vinterferieuke! Sees og høres etter ferien!

Hilsen fra Anne

❤️ Kolbotnkoret i våre hjerter! ❤️