Ukens Smil uke 3

Hei! 🎶🎶

Takk for fin øvelse sist tirsdag! Så bra å være i gang igjen! Det er et spennende repertoar Grigory har satt sammen for våren! Det blir gøy å øve på! Noter til alle sangene finner du hvis du på trykker på datoen for korøvelsen i kalenderen, og så trykker på «Klikk her for nedlasting av noter». Fint om alle som har mulighet til å kopiere selv, kan gjøre det. Har du ikke mulighet til å kopiere selv, meld i fra til Anne-Kari i notekomiteen. 

Det var veldig hyggelig at det kom to nye, som har lyst å synge med oss, Birgit og Cecilie! Velkommen til dere! Vi fortsetter noen ganger til med åpne øvelser, og krysser fingrene for at det dukker opp noen flere som er nysgjerrige på det å synge i kor. Kjenner du noen du tror vil like å synge i kor – inviter dem med på en øvelse! Vibeke ((R-A) har laget PR for de åpne øvelsen våre på Facebook, så husk å like og dele!

Først i dag vil jeg be om at hver og en sjekker sin egen informasjonen som ligger inne på hjemmesiden, at den stemmer. Det gjelder: navn, mailadresse, stemmegruppe, mobilnummer, pårørende (navn + mobilnummer), adresse og fødselsår. Noen har for eksempel kanskje flyttet og glemt å forandre adressen sin. For å komme inn på profilen din, trykker du på navnet ditt oppe i høyre hjørne når du er logget inn på hjemmesiden. Da kan du gå inn på profilen din, sjekke den og eventuelle redigere hvis noen av opplysningene ikke stemmer.

Tirsdag 13. februar blir det både årsmøte og medlemsmøte. Jeg vet foreløpig ikke om det blir halv øvelse først og møte etterpå, eller bare møte. Uansett er det viktig at alle kommer, da både årsmøtet og medlemsmøtet er den beste muligheten til å få informasjon om korets drift, og for å ta opp saker som man går og tenker på. Og ellers, i løpet av koråret, oppfordrer styret alle til å ta kontakt om det er noe styret bør vite om og eventuelt prøve å gjøre noe med. Hvis ingen melder fra om saker, kan heller ikke styret får gjort noe med dem. 

Så husk at årsmøtet er viktig for deg og du er viktig for årsmøtet! Som tidligere nevnt jobber valgkomiteen med å få alle komiteer og styreverv på plass før årsmøtet, så alle oppfordres til å være imøtekommende og stille opp for fellesskapet og driften av koret vårt! Det er viktig at vi alle bidrar! Det står både i vedtektene våre og i visjonen vår at det er en selvfølge at medlemmene engasjerer seg i korets aktiviteter og er villige til å delta i korets komiteer. Og ikke minst er det veldig hyggelig å jobbe sammen med andre medlemmer i en komite! Men er du helt ny i koret, og føler at du ikke er helt klar for noe verv ennå, er det helt greit. Korets visjon finner du på hjemmesiden under fanen «Om oss».

INNKALLING TIL ÅRSMØTE tirsdag 13. februar 2024 i Salong1:

Dagsorden for årsmøtet:

1. Åpning og godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.

2. Valg av møtidirigent og sekretær/referent, samt  to kormedlemmer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning.

4: Regnskap for 2023

5. Budsjett for 2024

6. Kontingentfastsettelse

7. Innkomne saker

8. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 31. januar – 2024

Medlemsmøtet blir i forlengelsen av årsmøtet og vil ha følgende agenda:

1 Valg av ordstyrer og referent – vi bruker samme ordstyrer og referent som på årsmøtet

2. Informasjon fra styret

3. Innkomne saker

4. Eventuellt: Ordet er fritt

Saker som ønskes tatt opp på medlemsmøtet må være styret i hende senest 31. januar – 2024

Husk å ta med drikke til å fukte strupen med underveis i øvelsen. Ta også med noe å skrive med. Det er lurt å notere i notene alt man skal huske på hver enkelt sang. 

Husk også å melde i fra hvis du ikke kan komme på en øvelse. Minner om at du kan melde fra om fravær inne på hjemmesiden. Alternativet er å sende melding til Thor (977 94 415) eller til meg (905 74 658).

God helg, så sees og høres vi til tirsdag! 🎶🎶

❤️ Kolbotnkoret i våre hjerter! ❤️